Jaarrekeningen en rapportages

Naast het verzorgen van u financiële administratie zorgen wij uiteraard ook voor uw jaarrekening als sluitstuk hiervan.

Samen met u maken wij de keuze voor een eenvoudige jaarrekening of een jaarrekening met meer gedetailleerde informatie.

Het financiële plaatje, de grootte van uw onderneming en de wettelijke bepalingen hieromtrent bepalen uiteraard deze keuze.

Een standaard jaarrekening met een balans, winst- en verliesrekening en een toelichting daarop, verschaft u de nodige informatie over het reilen en zeilen van uw onderneming en kunnen u helpen bij het nemen van de nodige belangrijke beslissingen.

Voor ons houdt het niet op bij het verzorgen van uw jaarrekening. Door het jaar heen proberen wij een band met u en uw bedrijf te onderhouden. Wij proberen dicht bij u te staan als er in de loop van het jaar belangrijke financiële beslissingen moeten worden genomen.

Ook het maken van tussentijdse rapportages, zoals maand- en/of kwartaal rapportage behoren tot de mogelijkheden.