Actualiteiten mei 2018

Langere handhavingstermijn Wet DBA
Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zzp’ers: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).
Vanaf 1 mei 2016 gelden bestaande VAR’s niet meer maar gooi deze niet weg want hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar!
De handhavingstermijn wordt verder opgeschort tot 1 januari 2020.Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Tot 1 juli 2018 wordt er alleen opgetreden in ernstige gevallen van kwaadwillendheid; situaties waarin partijen overduidelijk buiten het wettelijk kader treden.
Maar let op, vanaf 1 juli 2018 zal er worden opgetreden in alle gevallen van kwaadwillendheid. De Belastingdienst moet dan kunnen bewijzen dat er in zo’n situatie sprake is van drie dingen: een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid of opzettelijke schijnzelfstandigheid.
Er kan in de tussentijd gebruik gemaakt blijven worden van modelovereenkomsten. Het is niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden worden wel beoordeeld.
Klik hier voor meer info en de stand van zaken.
 
 
Belastingrente
Om de betaling van belastingrente te voorkomen is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. Bij (voorlopige) aanslagen opgelegd met datum dagtekening vanaf 1 juli in het volgende jaar wordt er namelijk belastingrente in rekening gebracht. Voor de inkomstenbelasting is dit 4% maar voor de vennootschapsbelasting is dit maar liefst 8%. Tevens komt u door het betalen van voorlopige aanslagen niet zo snel meer voor verrassingen achteraf te staan.
 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Momenteel wordt de verwerking en bezit van persoonsgegevens geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Dit gaat veranderen want vanaf 28 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacy wetgeving welke geregeld is in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . De AVG gaat een stapje verder dan de Wbp en zorgt onder meer voor de versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties en dezelfde stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. Zo is er de bevoegdheid om bij overtreding boetes op te leggen.
 
Om te beginnen moeten bedrijven een privacy statement hanteren waarin o.a. beschreven wordt hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan en wat de rechten zijn van de personen in kwestie. Deze moet ten alle tijde door (potentiële) klanten in te zien zijn, bijvoorbeeld door publikatie op de bedrijfswebsite. Voor het opstellen van een privacy statement is een handige tool beschikbaar.
Het nemen van verdere maatregelen hangt o.a. af van de grootte van de onderneming, het soort persoonsgegevens dat verwerkt wordt en of er persoonsgegevens in opdracht van klanten verwerkt worden.
 
Meer informatie over de AVG wordt gegeven op o.a. de websites van de Autoriteit Persoonsgegevens en de Europese Commissie.
 
 
Zwangerschapsuitkering voor zzp’ers die tussen 2005 en 2008 zwanger waren
Wie in de periode van 7 mei 2005 t/m 4 juni 2008 al zelfstandige gewerkt heeft en in die periode bevallen is heeft geen ZEZ-uitkering ontvangen. In die periode bestond er namelijk geen wettelijke regeling voor zwangere zelfstandigen. Na een jarenlange strijd in de rechtszaal heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangekondigd dat er in 2018 een compensatieregeling komt wat neer zal komen op ongeveer € 5.600 bruto. De compensatie kan aangevraagd worden via de website van het UWV maar let op, alléén in de periode van 15 mei 2018 t/m 30 september 2018. Aanvragen die na deze periode binnen komen, worden niet meer in behandeling genomen.
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.


< terug