Actualiteiten september 2017

Prinsjesdag 2017
Tijdens Prinsjesdag zijn het Belastingplan en de andere onderdelen van de Miljoenennota 2018 gepresenteerd. Omdat het kabinet nog steeds demissionair is kan het met de gepresenteerde plannen nog alle kanten op. In onze volgende nieuwsbrief hopen wij u meer concreet nieuws te kunnen melden.
De Miljoenennota zoals voorlopig gepresenteerd is kunt u hier nalezen.
 

Persoonlijk aansprakelijk bij betalingsproblemen
Een bestuurder van een NV of BV kan aansprakelijk gesteld worden voor niet betaalde loonbelasting, omzetbelasting en een aantal minder vaak voorkomende belastingen zoals accijns en kansspelbelasting. Dit kan voorkomen worden door binnen twee weken nadat de belasting of premie betaald had moeten zijn schriftelijk een melding van betalingsonmacht te doen bij de Belastingdienst. Gebeurt dit niet, niet op tijd of op de juiste wijze dan is de bestuurder zonder meer aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid geldt niet voor onbetaalde vennootschapsbelasting.

 
Aanpassing berekening belasting over sparen en beleggen (box 3) vanaf 2017
De grondslag voor sparen en beleggen (box 3) is de waarde van de bezittingen minus de schulden en minus het heffingsvrij vermogen.
De Belastingdienst rekende tot het jaar 2016 met een fictief rendement van 4% en daarover moest 30% belasting betaald worden. Samengevat betekent dit dat er 1,2% belasting over de grondslag voor inkomen uit vermogen (mits er een saldo was) betaald moest worden.
Omdat de spaarrente al jaren flink lager is stuitte dit op steeds meer verzet. Daarom wordt vanaf 2017 meer aansluiting gezocht bij het werkelijke rendement. In plaats van de standaard 4% komt er een systeem met schijven en verschillende percentages voor sparen en beleggen. De 30% belasting hierover blijft ongewijzigd.
De percentages voor het fictieve rendement worden jaarlijks aangepast.
Voor de aangifte over het jaar 2017 zijn de gegevens als volgt:
Grondslag sparen en beleggen t/m € 75.000:
Gemiddeld rendement van 2,871% x 30% = 0,86% belasting betalen over dit deel
Grondslag sparen en beleggen van € 75.001 t/m € 975.000:
Gemiddeld rendement van 4,6% x 30% = 1,38% belasting betalen over dit deel
Grondslag sparen en beleggen vanaf € 975.001:
Gemiddeld rendement van 5,39% x 30% = 1,62% belasting betalen over dit deel

 
Gratis toegang tot data uit de Kamer van Koophandel (KvK) voor ondernemers
De KvK heeft een app ontwikkeld waarmee ondernemers de mogelijkheid hebben om per jaar 30 maal inzage te krijgen in ondernemingen die in het Handelsregister staan. Dat kan gaan om de eigen onderneming of andere ondernemingen. Hierdoor is het laagdrempeliger om te checken of een onderneming daadwerkelijk bestaat en wie bijvoorbeeld bevoegd is om te handelen namens de onderneming. Lees verder
 
 
Toepassen verlaagde bijtelling auto na 1 juli 2017
Voor het toepassen van verlaagde bijtelling voor een auto met datum eerste tenaamstelling (DET) op of na 1 juli 2012 geldt er een termijn van 60 maanden ofwel 5 jaar. Daarna wordt de bijtelling vastgesteld volgens de normen die dan gelden. Dit is voor het eerst het geval op 1 juli 2017.
Voor auto’s met een DET vóór 1 juli 2012 gelden er afwijkende regels. Lees verder
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.


< terug