Actualiteiten juni 2017

Langere handhavingstermijn Wet DBA
Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zzp’ers: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA).
Vanaf 1 mei 2016 gelden bestaande VAR’s niet meer maar gooi deze niet weg want hiervoor geldt een bewaartermijn van 7 jaar!
De handhavingstermijn wordt verder opgeschort tot 1 juli 2018.Dit betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Er wordt wel opgetreden in ernstige gevallen; situaties waarin partijen overduidelijk buiten het wettelijk kader treden.
Er kan in de tussentijd gebruik gemaakt blijven worden van modelovereenkomsten. Het is niet nodig om nieuwe (model)overeenkomsten te laten beoordelen door de Belastingdienst. Overeenkomsten die toch ter beoordeling worden aangeboden worden wel beoordeeld.
Klik hier voor meer info en de stand van zaken.
 
 
Pensioen in eigen beheer
Vanaf 1 juli 2017 is het als directeur-grootaandeelhouder (dga) niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Er zijn drie keuzes: bevriezen en laten staan (het is dan verplicht om elk jaar een berekening van de commerciële en de fiscale waarde te maken), afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting.
Het is verplicht de Belastingdienst te informeren middels het invullen van een informatieformulier dat gedownloaded kan worden vanaf de site van de Belastingdienst. Het ingevulde formulier moet vóór 1 juli 2017 binnen zijn bij de Belastingdienst.
Klik hier voor meer info.
 
 
Belastingrente
Om de betaling van belastingrente te voorkomen is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. Bij (voorlopige) aanslagen opgelegd met datum dagtekening vanaf 1 juli in het volgende jaar wordt er namelijk belastingrente in rekening gebracht. Voor de inkomstenbelasting is dit 4% maar voor de vennootschapsbelasting is dit maar liefst 8%. Tevens komt u door het betalen van voorlopige aanslagen niet zo snel meer voor verrassingen achteraf te staan.

 
Richtlijnen inrichtingseisen zakelijke bestelauto
Het ministerie van Financiën heeft de interne richtlijnen van de Belastingdienst gepubliceerd inzake de inrichtingseisen van zakelijke bestelauto’s die naar aard of inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt zijn voor het vervoer van goederen. Voldoet uw bestelauto aan een van deze voorwaarden dan kan de bijtelling achterwege blijven.
Let op, het gaat hier steeds om bestelauto’s zonder dubbele cabine:
- bestelauto waarvan de bijrijder stoel is verwijderd én de bevestigingspunten van de bijrijdersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast
- bestelauto waarvan het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak én de inhoud van de laadruimte 90% of meer is van de totale inhoud
- bestelauto die zodanig groot is dat hij niet in een parkeergarage past én voorzien is van stellingen én waarvan de bijrijder stoel functioneel is voor het laden en lossen. Naarmate de auto groter is of de laadruimte specifieker is aangepast aan de aard van de onderneming wordt het belang van het gebruik van de bijrijder stoel minder groot
- bestelauto die vies en stoffig is (ernstige vervuiling of stank die niet eenvoudig met stofzuigen en wassen is te verwijderen) én waarvan de bijrijder stoel functioneel is voor het laden en lossen. Bestaat er geen twijfel over de vraag of de auto voldoende vies is dan is het belang van het gebruik van de bijrijder stoel minder groot. Bestaat er twijfel, dan wordt aan de voorwaarde van een bepaald gebruik van de bijrijder stoel getoetst.

 
Nieuwe wet Beperking Gemeenschap van Goederen
In Nederland trouwt men automatisch in algemene gemeenschap van goederen als men niets regelt. Vanaf 1 januari 2018 gaat dit veranderen. Zo komt het voorhuwelijkse (privé)vermogen niet meer in de huwelijksgoederengemeenschap terecht en erfenissen en giften die zijn verkregen in de huwelijkse periode blijven voortaan ook privé vermogen.
Wat nog wel in de gezamelijke gemeenschap blijft zijn inkomsten, bezittingen en schulden die tijdens de huwelijkse periode zijn verkregen of gemaakt. Dit geldt óók voor resultaten uit onderneming.
Afwijking van deze regels is mogelijk door het laten opstellen van Huwelijkse Voorwaarden door een notaris.
De nieuwe regels gaan gelden voor huwelijken die gesloten worden vanaf de ingangsdatum. Voor bestaande huwelijken blijft de situatie zo die was.

 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
 


< terug