Actualiteiten maart 2017

Schenkingen
Vanaf 2017 mag er € 100.000 belastingvrij geschonken worden verband houdende met de eigen woning. De regeling geldt alleen als de ontvanger (en/of zijn partner) van de schenking een leeftijd heeft van 18 t/m 39 jaar. Als er in 2015 en 2016 gebruik gemaakt is van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling dan geldt er een ingewikkelde overgangsregeling. De schenking moet uiterlijk 31 december 2019 gebruikt worden. Neemt u contact met ons op voor informatie en advies, het opstellen van een schenkingsovereenkomst en het doen van de schenkingsaangifte.
 

Pensioen in eigen beheer
Vanaf 1 april 2017 is het als directeur-grootaandeelhouder (dga) niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Er zijn twee keuzes: het pensioen kan ineens worden afgekocht of het pensioen kan worden omgezet in een oudedagsverplichting die gelijkmatig over 20 jaar uitkeert. In de beide gevallen moet er een informatieformulier worden ingevuld voor de Belastingdienst. Dit formulier is vanaf 30 maart 2017 beschikbaar op de website van de Belastingdienst. Er is een coulancetermijn van 3 maanden. 

 
Belastingrente
Om de betaling van belastingrente te voorkomen is het raadzaam om een voorlopige aanslag aan te vragen. Bij (voorlopige) aanslagen opgelegd met datum dagtekening vanaf 1 juli in het volgende jaar wordt er namelijk belastingrente in rekening gebracht. Voor de inkomstenbelasting is dit 4% maar voor de vennootschapsbelasting is dit liefst 8%. Tevens komt u door het betalen van voorlopige aanslagen niet zo snel meer voor verrassingen achteraf te staan.
 

Subsidie praktijkleren uitgebreid
Vanaf het schooljaar 2017/2018 vallen naast vmbo-leerlingen in een leerwerktraject óók leerlingen in het voorgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro) en de entree-opleiding in het vmbo onder de subsidieregeling praktijkleren.
Organisaties die hiervan gebruik willen maken moeten met dezelfde voorwaarden rekening houden als bij vmbo-leerlingen in een leerwerktraject.
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
 


< terug