Actualiteiten september 2016

Paspoort in de administratie
In de nieuwe versie van het paspoort staat het Burgerservicenummer (BSN) voortaan op de achterkant. Als er een verplichting is voor het bewaren van een paspoort in de administratie dan moeten de voor- én achterkant gekopieerd worden.
Let op: de verplichting geldt niet voor uitzendkrachten en ook niet voor de opdrachtnemer. En voor deze laatste is dat een belangrijke wijziging want ten tijde van de VAR was deze verplichting er wel.
 
Aftrek kosten huurwoning als deze voor de onderneming word gebruikt
Als minstens 10% van de huurwoning (bepaald op basis van oppervlakte) gebruikt wordt voor de onderneming dan kunnen de huur en de gebruikerslasten (energie/gemeentelasten) als zakelijk aangemerkt worden. Deze regeling kan echter niet zomaar toegepast worden. Dit kan alleen bij aanvang van de huur van de woning of als er een nieuwe onderneming wordt gestart vanuit een huurwoning.
Er moet wel een fiscale correctie worden toegepast voor het privé gebruik van de woning. Daarnaast komt de huurtoeslag te vervallen want die geldt alleen voor privé woningen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
 
Prinsjesdag
Een selectie van de voorgestelde maatregelen op Prinsjesdag 2016 voor 2017, deze moeten nog goedgekeurd worden door de Tweede en de Eerste kamer.
 
Heffingskortingen stijgen vanaf 2017
De algemene heffingskorting, de arbeidskorting en de ouderenkorting stijgen iets en blijven inkomensafhankelijk. De arbeidskorting wordt afgebouwd vanaf circa € 32.500
(2016: circa € 34.000).
 
Wijzigingen toeslagen vanaf 2017
De zorgtoeslag gaat in 2017 voor alleenstaanden met € 15 per maand omhoog en voor koppels met € 33 per maand. Dit komt bovenop de stijging van de zorgtoeslag die ontstaat door de hogere zorgpremie.
De eigen bijdrage in de huurtoeslag daalt met € 10,50 per maand.
Voor de kinderopvangtoeslag worden de percentages van de kosten van kinderopvang met 1% verhoogd voor het 1e en 2e kind. De maximum uurprijzen die de Belastingdienst vergoedt worden eenmalig verhoogd met 4,2%.
Per 2020 wil het kabinet een nieuw systeem invoeren voor de kinderopvangtoeslag. De overheid betaalt de kinderopvangorganisaties rechtstreeks en de ouders betalen een eigen bijdrage afhankelijk van hun inkomen.
 
De eenmalig verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting wordt verruimd vanaf 2017
In navolging op de succesvolle tijdelijke verhoogde vrijstelling voor schenkbelasting verband houdende met de eigen woning wordt dit vanaf 2017 een permanente regeling. In 2016 mag er onder bepaalde voorwaarden nog € 53.016 belastingvrij geschonken worden en vanaf 2017 € 100.000. Let op: de regeling geldt alleen als de ontvanger (en/of zijn partner) van de schenking tussen de 18 en 40 jaar is. Als er in 2015 en 2016 gebruik gemaakt is van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling dan geldt er een ingewikkelde overgangsregeling.
 
Minder belasting betalen over spaargeld vanaf 2017
Kleine spaarders gaan vanaf 2017 minder belasting betalen over hun vermogen. Voor hogere vermogens gaan hogere percentages gelden. Er gaat met drie schijven gewerkt worden en er wordt onderscheid gemaakt in spaargeld en beleggingen. Verder wordt tegelijkertijd het heffingsvrije vermogen verhoogd naar € 25.000 (in 2016 is dat € 24.437).
 
Bijtelling auto
Vanaf 2017 gelden er nog twee bijtellingspercentages voor privé gebruik van de auto van de zaak: 4% (volledig electrische auto’s) en 22% (alle andere auto’s). Heeft u al eerder een auto aangeschaft dan blijven de oude bijtellingspercentages gelden. Het is de overweging waard de aanschaf van een gewone auto uit te stellen tot 2017.
 
Teruggaaf btw wordt eenvoudiger
Als u een oninbare vordering heeft dan is het nu best ingewikkeld om de btw daarvan terug te vragen. Dit wordt vanaf 1 januari 2017 makkelijker. Als er één jaar na de opeisbaarheid van het factuurbedrag nog niets of slechts een deel is ontvangen dan is er recht op btw-teruggave. Dit mag dan in de reguliere tijdvakaangifte verrekend worden. Mocht u alsnog een betaling ontvangen dan moet daarover de btw weer afgedragen worden.
 
Pensioen in eigen beheer
Vanaf 2017 is het als directeur-grootaandeelhouder (dga) niet meer mogelijk om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Er komen drie keuzes: de reeds opgebouwde pensioenaanspraken worden bevroren, het pensioen kan ineens worden afgekocht (korting wordt afgebouwd van 2017 t/m 2019) of het pensioen kan worden omgezet in een oudedagsverplichting. Welke keuze voor u het meest interessant is, is afhankelijk van veel factoren. Voor het afkopen of omzetten van het pensioen is goedkeuring van uw partner nodig.
 
Lees meer…
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 

Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
 


< terug