Actualiteiten juli 2016

VAR is nu Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA)
Per 1 mei 2016 is de VAR vervangen door goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zzp’ers: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.
De Belastingdienst heeft (vooral algemene) modelovereenkomsten ontwikkeld die breed inzetbaar zijn.
Vanaf 1 mei 2016 gelden bestaande VAR’s niet meer. Tot 1 mei 2017 is men terughoudend in de handhaving van de nieuwe regels en zal waar nodig ondersteuning gegeven worden aan werkgevers.
Vanaf 1 mei 2017 geldt de nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten zonder uitzonderingen.
Als naast de werkzaamheden ook de voorwaarden en de omstandigheden voor de zzp’er hetzelfde zijn als voor iemand die in loondienst is dan is er sprake van een dienstbetrekking. Dit kan voorkomen worden door het opstellen van een goedgekeurde overeenkomst en te werken volgens de daarin gemaakte afspraken.
Klik hier voor meer info over voorbeeld overeenkomsten.
 
 
Zuinige auto’s
Vanaf 2017 gelden er nog twee bijtellingspercentages voor privé gebruik van de auto van de zaak: 4% (volledig electrische auto’s, alleen voor de eerste € 50.000) en 22% (alle andere auto’s). Eigenlijk zou er in de jaren 2017 en 2018 stapsgewijs naar een percentage van 22% in 2019 toegewerkt worden maar hierop is men terug gekomen.
De aanpassing van deze percentages geldt niet voor al lopende contracten.
Mocht u overwegen een “gewone” diesel- of benzine auto voor de zaak aan te schaffen dan kunt u, als de situatie dat toelaat, beter wachten tot 2017. Voor deze auto’s is de bijtelling in 2016 nog 25% en dat geldt dan voor 5 jaar en dat is dus minder gunstig.

 
Wijziging Ketenbepaling
Vanaf 1 juli 2015 is de Wet Werk en zekerheid in werking getreden. Een van de onderdelen daarvan is dat een keten van 3 opvolgende tijdelijke contracten maximaal 2 jaar mogen duren. Een volgende keten mag pas weer ingaan na 6 maanden. Vooral met seizoenswerkers levert de tussenpauze van 6 maanden grote problemen op en dus worden de regels versoepeld per 1 juli 2016. De 6 maanden worden dan net als voorheen 3 maanden. Voorlopig is deze aanpassing alleen van toepassing in de agrarische sector. Overige sectoren kunnen ook aparte afspraken maken over de ketenbepaling maar dan moeten ze wel eerst toestemming vragen aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 
Wetsvoorstel Beperking Gemeenschap van Goederen
In Nederland trouwt men automatisch in algemene gemeenschap van goederen als men niets regelt. De Tweede Kamer heeft er onlangs mee ingestemd dat er wat zaken gaan veranderen. Zo komt het voorhuwelijkse (privé)vermogen niet meer in de huwelijksgoederengemeenschap terecht en erfenissen en giften die zijn verkregen in de huwelijkse periode blijven voortaan ook privé vermogen.
Wat nog wel in de gezamelijke gemeenschap blijft zijn inkomsten, bezittingen en schulden die tijdens de huwelijkse periode zijn verkregen of gemaakt. Dit geldt óók voor resultaten uit onderneming.
Afwijking van deze regels is mogelijk door het laten opstellen van Huwelijkse Voorwaarden door een notaris.
Dit wetsvoorstel is nog in behandeling bij de Eerste Kamer en de ingangsdatum moet ook nog vastgesteld worden. De nieuwe regels gaan gelden voor huwelijken die gesloten worden vanaf de ingangsdatum. Voor bestaande huwelijken blijft de situatie zo die was.

 
Paspoort in de administratie
In de nieuwe versie van het paspoort staat het Burgerservicenummer (BSN) voortaan op de achterkant. Als er een verplichting is voor het bewaren van een paspoort in de administratie dan moeten de voor- én achterkant gekopieerd worden.

 
Wetsvoorstel aanpassing minimum loon
Er ligt een wetsvoorstel voor het wijzigen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). Het is de bedoeling dat het volledige wettelijk minimumloon verlaagd wordt van 23 jaar naar 21 jaar. Verder gaat het minimumloon voor werknemers tot 21 jaar omhoog. Dit alles gaat stapsgewijs. Het wetsvoorstel is niet van toepassing op de beroepsbegeleidende leerweg van het MBO.
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
 


< terug