Actualiteiten maart 2016

VAR wordt Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Per 1 mei 2016 wordt de VAR vervangen door goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en zzp’ers: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.
Tot die tijd ontwikkelt de Belastingdienst (vooral algemene) modelovereenkomsten die breed inzetbaar zijn.
De VAR die u mogelijk nog had uit 2014/2015 blijft geldig tot 1 mei 2016 mits er niets gewijzigd is in uw werkzaamheden. Er kan nog een nieuwe VAR aangevraagd worden tot en met 30 april 2016.
Vanaf 1 mei 2016 verstrekt de Belastingdienst geen VAR’s meer en gelden bestaande VAR’s ook niet meer. Tot 1 mei 2017 is men terughoudend in de handhaving van de nieuwe regels en zal waar nodig ondersteuning gegeven worden aan werkgevers.
Vanaf 1 mei 2017 geldt de nieuwe werkwijze met modelovereenkomsten zonder uitzonderingen.
Let op: als u als zzp’er een andere zzp’er inhuurt om u te assisteren in uw werkzaamheden bent u dus óók een opdrachtgever en adviseren wij u een overeenkomst op te stellen. U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor een juiste overeenkomst en als dat niet het geval is bent u aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Dat zou kunnen betekenen dat u loonheffingen moet betalen.
Verder is het belangrijk om te weten dat de VAR/beoordeelde overeenkomst alléén iets zegt over de loonheffingen en niet over het ondernemerschap van de opdrachtnemer!
Klik hier voor meer info over voorbeeld overeenkomsten en klik hier voor meer info over veelgestelde vragen.
 
 
Zuinige auto’s
Vanaf 2019 gelden er nog twee bijtellingspercentages voor privé gebruik van de auto van de zaak: 4% (volledig electrische auto’s, alleen voor de eerste € 50.000) en 22% (alle andere auto’s). De aanpassing van deze percentages gaat stapsgewijs en gelden niet voor al lopende contracten.
Mocht u overwegen een “gewone” diesel- of benzine auto voor de zaak aan te schaffen dan kunt u, als de situatie dat toelaat, beter wachten tot 2017. Voor deze auto’s is de bijtelling in 2016 nog 25% en dat geldt dan voor 5 jaar en dat is dus minder gunstig.

 
Aandachtspunten aangifte inkomstenbelasting 2015
De Belastingdienst geeft elk jaar aan speciale aandacht te schenken aan bepaalde onderwerpen in de aangifte. Het gaat om onderwerpen die vragen oproepen of waarin vaak fouten worden gemaakt. Het overzicht van 2015 kunt u hier raadplegen.
 
 
Nieuwe deadline deponeren jaarrekening
Het opmaken en vaststellen van de jaarrekening van een BV is aan bepaalde regels gebonden. Na het vaststellen van de jaarrekening door de aandeelhouders moet deze vervolgens binnen 8 dagen gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel. Per 1 januari 2016 is de termijn waarbinnen dit alles plaats moet vinden teruggebracht van 13 naar 12 maanden. Dit betekent dat de jaarrekening van 2015 uiterlijk 31 december 2016 gedeponeerd moet zijn bij de Kamer van Koophandel.
 
Bewaren bankafschriften
Het komt steeds vaker voor dat bankafschriften niet meer per post verstuurd worden maar alleen nog digitaal op te vragen zijn via internetbankieren. De periode waarbinnen dit kan is vaak beperkt, bijvoorbeeld maximaal 15 maanden. Wilt u oudere afschriften in kunnen zien dan kan dat vaak alleen tegen betaling. U kunt dit oplossen door de bankafschriften af te drukken en/of op te slaan als pdf-document op uw computer. Let op, dit geldt óók voor afschriften van de privé bankrekening. De Belastingdienst vraagt met enige regelmaat gegevens op zoals betaalde lijfrente premie of betaalde hypotheekrente en dan willen ze graag bankafschriften hebben.
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


< terug