Actualiteiten december 2018

 
Het is nog geen 31 december 2018…
  1. De drempel om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt € 2.300 (excl btw). Maak de afweging of u nog dit jaar een investering wilt doen of deze beter door kunt schuiven naar 2019.
  2. Voeg indien mogelijk zorgkosten samen. Zorgkosten zijn onder voorwaarden aftrekbaar én er geldt jaarlijks een drempel die bepaald wordt door de hoogte van het inkomen. Alleen kosten die boven de drempel uitstijgen zijn aftrekbaar.
  3. Wilt u nog dit jaar een schenking doen, klik hier voor de maximaal vrijgestelde bedragen in 2018.
 
 
Fiscale veranderingen 2019
De Tweede Kamer is akkoord met het Belastingplan 2019 zoals gepresenteerd tijdens Prinsjesdag. Het is wachten op een akkoord van de Eerste Kamer.
 
Voor de meest actuele informatie over de fiscale veranderingen in 2019 klik hier.
 
 
Tariefsverhoging BTW
Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9% op 1 januari 2019.
Bereidt u goed voor op deze tariefsverhoging. Denk hierbij aan de administratie, de prijzen van de goederen en diensten en de facturatie.
Verder is het van belang om bij offertes voor 2019 hier goed rekening mee te houden.
 
De kleine ondernemersregeling gaat in 2020 op de schop. Wij zullen u hierover tijdig informeren.
 
 
Terugvragen btw bij oninbare vorderingen
Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2018 ligt worden per 1 januari 2019 als oninbaar aangemerkt. Dat betekent dat vanaf de eerste btw aangifte van 2019 de btw hiervan teruggevraagd moet worden.
Ligt de uiterste betaaldatum ná 1 januari 2018? Dan kan de btw teruggevraagd worden in het tijdvak waarin duidelijk is dat de klant niet meer zal betalen of uiterlijk 1 jaar na de uiterste betaaldatum
 
 
Tariefsaanpassing inkomstenbelasting
In de komende jaren worden de tarieven voor de inkomstenbelasting aangepast. Vanaf 2021 worden de tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting beperkt tot 2 schijven, een basistarief van 37,05% en een toptarief van 49,5% voor inkomens hoger dan € 68.507,-.
Voor de exacte tarieven in de komende jaren klik hier.
 
 
Tariefsaanpassing vennootschapsbelasting
De tarieven voor de vennootschapsbelasting worden in de komende jaren afgebouwd tot 15% in 2021. Voor winsten boven de € 200.000,- wordt het tarief 20,5%.
Voor de afbouw van de tarieven klik hier.
 
 
Voorlopige aanslagen
Vraag voor zowel de inkomstenbelasting als voor de vennootschapsbelasting tijdig voorlopige aanslagen aan. Zo voorkom je het betalen van dure belastingrente. Voor de inkomstenbelasting is dat percentage 4% en voor de vennootschapsbelasting 8%!
 
 
Tips voor de DGA
Het gebruikelijk loon voor een DGA is zoals bekend € 45.000,-. Het kan echter interessant zijn om dit loon te verhogen naar
€ 68.507,- om op deze manier maximaal alle heffingskortingen te kunnen benutten. Overleg dit met uw adviseur.
 
 
Administratie 2011 mag door de versnipperaar
De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is tenminste 7 jaar. Dit betekent dat u de administratie over 2011 en eerdere jaren kunt vernietigen.
Als u de btw over de aankoop of verbouwing van een pand heeft teruggevraagd, moet u de btw-boekhouding 10 jaar bewaren. Dit geldt ook voor uw loonadministratie.
Permanente stukken (aktes, pensioen- en lijfrentepolissen etc.) mogen nooit worden weggegooid.
Lees verder…

Kasgeld- en voorraadopname
Als laatste: let u erop dat u, indien van toepassing, aan het einde van het jaar een opname doet van het aanwezige kasgeld, de voorraad goederen tegen de inkoopprijs opneemt en eventueel een optelling maakt van het onderhanden werk per
31 december 2018. Deze gegevens hebben wij nodig voor het opstellen van de jaarrekening over 2018.
 
 
 
Beperkte openingstijden kantoor rondom de feestdagen
Rondom de feestdagen is ons kantoor beperkt geopend. Voor de actuele openingstijden verwijzen wij u naar onze website.
 
 
 
Bij deze wensen wij u
 
Prettige feestdagen en een succesvol 2019
 
 
Hier kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
 
Wilt u deze informatie via de mail ontvangen?
Aanmelden kan via onze website.
 
 
Onder het kopje “overige nieuwsberichten” onderaan deze pagina kunt u ook al onze vorige publicaties teruglezen.
 
Disclaimer
Hoewel wij ernaar streven om correctie en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt of dat de informatie na verloop van tijd nog juist is. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.
Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden.
 
 

Geplaatst op 13-12-2018

Overige nieuwsberichten

- Actualiteiten September 2018
Geplaatst op 25-09-2018
- Actualiteiten mei 2018
Geplaatst op 09-05-2018
- Actualiteiten december 2017
Geplaatst op 06-12-2017
- Actualiteiten september 2017
Geplaatst op 22-09-2017
- Actualiteiten juni 2017
Geplaatst op 14-06-2017
- Actualiteiten maart 2017
Geplaatst op 24-03-2017
- Actualiteiten december 2016
Geplaatst op 21-12-2016
- Actualiteiten september 2016
Geplaatst op 30-09-2016
- Actualiteiten juli 2016
Geplaatst op 05-07-2016